ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Thema's

In de loop van de jaren zijn er meerdere bijeenkomsten gewijd aan de Orde der Verdraagzamen zelf. Ze belichten verschillende aspecten van hun taak op aarde zoals ze die zelf ervaren. Het is boeiend om te zien hoe de toon, de sfeer en de manier waarop ze hun inzichten brengen door de decennia heen verandert, aangepast wordt aan het tijdsbeeld.

 

In de komende periode zal voor de mensheid niet alleen wetenschap en techniek belangrijk zijn, maar ook mystiek en magie op een wijze, die vooral praktisch en bruikbaar zal zijn. De spiritualiteit zal in het dagelijks leven tot uitdrukking gebracht worden.
Het zal de perfecte aanvulling van gevoel en intuïtie op het denken en handelen van de mens gaan vormen.

 

Het is  belangrijk om niet alleen van theoriën kennis te nemen, maar ook om deze in praktijk te brengen. Esoterische inzichten kunnen je verder helpen in je geestelijke ontwikkeling, maar als je kennis niet ondersteund wordt door je handelingen, beklijft het niet.
Deze lezingen geven mogelijkheden aan om de esoterie handen en voeten te geven.

 

Christendom, Boedhisme, Islam, Hindoeïsme, Jodendom.
Kennis van de achtergronden en geschiedenis van de grote godsdiensten bevordert meer begrip voor elkaars beweegredenen. 
De esoterische invalshoek laat zien dat de godsdiensten meer gemeen hebben dan men zou denken.... 

 

Ook in een ver verleden, in beschavingen die allang verdwenen zijn, speelden esoterie en magie een grote rol. Mythische rijken als Atlantis, Lemurië, het oude Tibet, hebben nog steeds een onweerstaanbare klank en roepen een exotische nieuwsgierigheid op naar andere werelden, andere maatschappijen, die ondanks de millennia verschil soms verdacht veel op onze tijd lijken.

 

Al in de oudste beschavingen bestonden inwijdingsscholen; Egypte, Mesopetanië, Griekenland, China. 
Via rituelen en zintuigelijke belevingen werden de studenten op het spoor gezet van een groter kosmisch geheel met krachten die voor hen een levend contact waren. De inwijdingsscholen waren veelal besloten en geheim, aangezien men ze vaak als een gevaar voor de heersende macht zagen. In de huidige tijd kunnen de wegen naar inwijding gelukkig veel toegankelijker zijn.

 

Een belangrijk onderwerp voor een wereld in beweging en verandering.
Veel van de huidige crisisverschijnselen werden sedert begin zestiger jaren al door veel sprekers van de Orde voorzien.
Het werd geplaatst in het kader van de grote omwenteling naar een nieuw tijdperk, zodat de mens voorbereid zou zijn op wat komen zou gaan en inzicht kon krijgen in het waarom van de turbulente gebeurtenissen.

 

Een wereldleraar staat aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. Elke 2000 à 2500 jaar gaat er een volgende periode van start met nieuwe inzichten. Met Aquarius zijn we begonnen aan een nieuw tijdperk, dat ingezet wordt door een wereldleraar.

 

De Orde der Verdraagzamen stelde zich als taak om de mens en de mensheid voor te bereiden op de grote omwenteling in de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Deze overgang betreft vooral een totale verandering van de maatschappij en dus van de inbedding van de mens. Aquarius biedt nieuwe mogelijkheden voor de mens, die in eerste instantie verontrustend zullen zijn, maar op den duur voor een grotere openheid en vrijheid zullen zorgen.