ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

Reïncarnatie is een stelling die in verband staat met moeilijkheden, waarmede eigenlijk een ieder wel te maken heeft. Daar zijn vragen als bijvoorbeeld bestaat de persoonlijkheid werkelijk voort? Zo ja, hoe? 

Antwoord:
.De visie, die wij bij de Orde hebben op het probleem der reïncarnatie zelf, zal u voldoende bekend zijn. Er zijn hieraan echter aspecten verbonden, waarop wel eens wat meer de nadruk gelegd mag worden. Bij de reïncarnatie hebben wij, zoals bij alle leven, te maken met een vormingsproces van de persoonlijkheid. Wij nemen aan dat de persoonlijkheid ook onafhankelijk van de stof kan bestaan, deel is van de eeuwigheid en deel van het goddelijke is, een straal van de goddelijke zon als het ware, die eens tot haar bron zal terugkeren. Volgens ons mag men de bewustwording, de vorming van de persoonlijkheid, niet zien als een kort proces ten aanzien van de eeuwigheid een soort bliksemflits, waarna een stabilisatie blijvend optreedt. Er is volgens ons eerder sprake van een voortdurende verandering, een voortdurende wisseling van waarden. De kern van het wezen heeft een eigen vaste waarde, waaraan wij ons ons inziens niet kunnen onttrekken. De aanpassing van die waarde aan de omstandigheden buiten ons lijkt ons het nut en gelijktijdig waarschijnlijk ook het doel van het leven en alles wat wij incarnaties plegen te noemen.

Uit de lezing: 29 juli 1966  "Reïncarnatie''  Stem van Gene Zijde lll 1965-1966