ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Vraag: Wat is eigengereidheid? Kunt u hiervan voorbeelden geven?

Antwoord:

Eigengereidheid is de neiging om hetgeen het Ik goed acht, of besloten heeft, voor zo onfeilbaar te houden, dat men niet geneigd is het standpunt, of de wensen van anderen in ogenschouw te nemen.

Voorbeeld: Twee vrienden zijn op reis. Zij komen bij een wegsplitsing. Er is geen richtingsbord. Jan zegt: ons doel ligt westelijk. Laten wij westelijk gaan.... Zijn eigengereide vriend zegt: de linkse weg is de grote weg. Langs de grote weg komen wij er in ieder geval. Wij gaan dus naar het oosten toe.... . 

Het gevolg kan treurig zijn. Men reisde naar Parijs toe, maar komt in Warschau terecht. De eigengereide man zal geneigd zijn om, wanneer men eindelijk Warschau binnen rijdt, nog te zeggen: heb ik het je niet gezegd! Hier zijn wij in Parijs.... . Het zal hem moeite kosten - zelfs met het bewijs voor ogen - dat de ander gelijk heeft en men in Warschau terecht is gekomen.

Eigengereidheid is eigenwijsheid, die wordt voortgezet tegen elke rede en vaak tegen eigen beter weten in.

Uit de lezing: 12 februari 1960 - 'Stem van Gene Zijde' - "Onderbewustzijn"