ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag:

Ja, ik had u nog willen vragen, hoe of het mogelijk is, de vermoeidheidsstoffen of vermoeidheidsprocessen bewust op te heffen tijdens de slaap.

Antwoord: Ik neem aan dat dit mogelijk is.

Vraag: Kunt U ook zeggen hoe dat gebeuren moet?

Antwoord:

Kijkt u eens, zoals u weet, kan een voornemen vastgemaakt in de periode kort voor het slapen gaan, gedurende de slaap werken als een soort post hypnotisch bevel, waarbij dus het lichaam na het vervlieden van deze gedachte, deze gedachte volledig vervult. U kent dit misschien als het wek-verschijnsel, waarbij men zich instelt op een bepaald uur, of een bepaald moment van ontwaken, en dit ook inderdaad plaatsvindt. Nu moet u denken, dat dit niet alleen daarvoor te gebruiken is, dus niet alleen als wekker, maar het is ook te gebruiken om bepaalde functies te stimuleren of te vertragen gedurende de slaapperiode. Wanneer u zich nu, terwijl u gaat slapen, een tijdlang, laten we zeggen een minuut of tien, zoveel mogelijk gaat specialiseren op rustig zijn; al uw problemen van de dag schuift u terzijde, dat is een noodzakelijk iets, dan gaat u zeggen nu ben ik rustig, ik ga slapen, en ik wordt volledig uitgerust wakker. En wanneer u zich niet erg gezond voelt, ik word gezond wakker. Denkt u niet, dat dat helemaal werkelijkheid wordt, maar op de duur, wordt het lichaam er aan gewend een dergelijk bevel volledig op te volgen en kunt u zeer zeker een zeer behoorlijk resultaat bereiken. Op deze wijze kunt u dus de slaap reeds een hoop aangenamer gestalte en gedaante geven. Verder hebben we natuurlijk rekening te houden met de mens zelf. Wanneer een mens een z.g.n. nachtvlinder is, en iemand wiens prestatievermogen in de middag eerst begint op te lopen, en een piekperiode beleeft, om 10 of 11 uur 's avonds, een dergelijk mens moet niet te vroeg ter ruste gaan. Een dergelijk iemand zou in deze vroege en gedwongen rust niet komen tot een volledig uitrusten en zich ontspannen. Ja, er kan zelfs uit voortkomen dat een afmattend droomleven gedurende deze eerste periode wordt gevoerd en in sommige gevallen, kan bij doorvoer van een dergelijke leefwijze daar slaapwandelen uit ontstaan, waarbij dan de dromer, zijn behoefte aan activiteit, zijn aanwezige vitaliteit dus en daadkracht van het moment trachten om te zetten in handelingen en daden, ingepast en ingevoegd in het droomleven, verwerkelijkt echter ook met het lichaam, en de grote moeilijkheid is dan, dat het lichaam daarvoor meestal niet is gekleed, en de eigenschappen en kapaciteiten niet heeft om die arbeid volledig te volvoeren. In enkele gevallen is het wel mogelijk natuurlijk, dat een arbeid volledig wordt afgemaakt, maar veelal zullen we zien, dat de persoon in kwestie, hierdoor toch veel onaangenaamheden beleefd. Andere perioden echter liggen zo, dat de eerste piek van vitaliteit, aktiviteit reeds bereikt wordt, ongeveer om 10 uur om een voorbeeld te noemen, terwijl de 2e piek valt tussen 2.30 en 4 uur. Een dergelijk persoon dient om 9 uur te gaan slapen, 10 uur misschien, maar niet om half 2 of 3 wat voor de nachtvlinder, nachtvogel, mits voldoende nachtrust toch genoten wordt, geen bezwaar is. Dan, zien wij verder, dat een te lange rustperiode nadelig is, want op het moment dat de positieve kracht van de slaap in het lichaam alle daden gesteld heeft, d.w.z zoveel mogelijk alle vermoeidheid heeft opgeruimd, begint zij verdergaande in hetzelfde proces een negatieve waarde te scheppen. Deze betekent een loomheid en traagheid van de leden, die eerst na langere tijd, en soms geheel niet opgeheven kan worden. In andere gevallen, hoofdpijn, katergevoel etc. Men mag dus niet te lang rusten. Nu leert de ervaring dat het doorsnee kind behoefte heeft aan een betrekkelijke lange slaap, in verband staande met de leeftijd.

 


Uit de lezing: 27 juli 1954 - plaatselijke kringen, kring Den Haag 1953 1954

'De geestelijke en lichamelijke verschijnselen van de slaap '