ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

Vraag: 

Hoe komt het, dat de mens steeds weer meent, dat de feiten overeenstemmen met zijn voorstellingsvermogen en vaststellingen?

Antwoord:

Het antwoord is nogal eenvoudig, waarde vriend:
De mens, overtuigd zijnde van zijn eigen intellect en belangrijkheid, zal al datgene, wat niet strookt met zijn eigen perceptie, voorstelling, of zelfs denkwijze, meestal verwaarlozen.

Uit de lezing: 12 februari 1965 - 'Stem van Gene Zijde' - 'Levensgolven en kosmische ritmen'