ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Vraag van de maand

 
Vraag:

Nu vraagt u zich misschien af: Wat kan dan de invloed worden genoemd op mijn lot? Wel, laat
mij u een paar voorbeelden geven:

Antwoord:

U weet, dat u eens uitermate zelfzuchtig en onredelijk was en anderen veel leed heeft
aangedaan. Het kan zijn, dat u zich daarom veroordeelt anderen voortdurend diensten te
bewijzen, eigenlijk tegen wil en dank. Gelijktijdig vindt u daarin toch nog niet de werkelijke
rust. Het kan zijn, dat u eens bent ingegaan tegen datgene wat u voelde als juist en dat u -
bang geworden voor de mogelijke consequenties - plotseling overal gaat zoeken z.g. naar
geestelijke waarheden, filosofische systemen om daardoor uzelf te bewijzen, dat uw angst niet
gerechtvaardigd is. Het betekent echter, dat uw reacties, uw handelingen ánders zijn dan
zonder dat. Het lot is daardoor gevormd.

Uit de lezing: 16 dec 1971 - "Lotsbepaling door angst en schuldgevoel'' Plaatselijke kringen Den Haag, 1971-1972