ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Hij die vraagt op de juiste wijze, wordt beantwoord.

Wie slechts vraagt uit en voor zichzelf, zal geen antwoord vinden...