ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

'De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, 
misschien is de weg naar de hemel geplaveid met zonde.'