ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Inbeelding is het geneesmiddel voor de pijn van de werkelijkheid dat nooit geneest, maar slechts diepere sporen achterlaat van zware ziekte.

Zeg alleen tegen jezelf dat je er tegen kunt en ga verder.

Besef dat je eeuwig bent en dat al wat in de tijd gebeurt onbelangrijk is.