ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Overpeinzing van de week

Eens zullen alle krachten van het bewustzijn verenigd worden en men zal de stem van de grote Schepper vernemen.

Maar ziet, zijn stem wordt geboren uit de vele  kleine, die deel waren van Zijn wezen.