ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Ontstaan en Geschiedenis

Vroegste oudheid

De Orde der Verdraagzamen stelt zelf, dat zij feitelijk al zo oud is als de mensheid. Al in de vroegste oudheid waren er groepen van entiteiten of geesten, die als mens op aarde geleefd hadden en die zich met de mens en de mensheid bezig zijn blijven houden.

De Orde zegt daar zelf over in De Stem van Gene Zijde van 14 juni 1957:
"Het is begonnen met wat priesters en wijsgeren, een paar mensen, gevlucht misschien voor de samenleving. Dezen zijn begonnen. Het begin van de Orde. Anderen hebben zich erbij gevoegd. Langzaam maar zeker is het een groep geworden.

Dat dit reeds zeer lang geleden is, blijkt uit het volgende citaat van de Zondagochtendkring van 27 mei 1989:
"Aan deze taak, die wij eens vrijelijk op ons genomen hebben, en die wij al bijna 10.000 jaar op de wereld, op velerlei wijze proberen te volbrengen... "

Verdere ontwikkeling

Via de beschavingen van Egypte en Griekenland ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een groep, die in het Nederlands taalgebied later de Orde der Verdraagzamen ging heten. Deze groep koos al in een vroeg stadium voor harmonie en daarmee voor het Witte Pad.

ODV sterDe Orde manifesteerde zich naar eigen zeggen eind 19e eeuw en in de 20er en 30er jaren van de vorige eeuw al via o.a. mediums in Nederland. In de 50er jaren wordt uiteindelijk nog uitsluitend gebruik gemaakt van het medium Karel van der Nagel. Naar aanleiding hiervan is ter ondersteuning de Vereniging 'Orde der Verdraagzamen' opgericht in 1956. Als verenigingslogo werd het innerlijk symbool van de Orde, de vijfpuntige ster gekozen, die later veranderd is in een zespuntige ster 

 
Doelstelling

De Orde zegt zelf over de doelstelling het volgende in een lezing gehouden voor de Kring Hilversum op 4 september 1967:

'Ons doel is: Te beseffen en te dóén beseffen, dat alles zijn waarde heeft, dat alles zijn betekenis heeft. Wij proberen, en dat hebben we al héél lang geprobeerd op veel verschillende manieren, om de mensen te doen inzien, dat eigenlijk in alles het goddelijke terug te vinden is, het goede. En dat het niet zo belangrijk is wát je nu voor titels en namen gebruikt, maar dat het er meer op aan komt hóe je dat innerlijk-erkende goede in de praktijk kunt omzetten, wát je er mee kunt doen.' 

Een meer uitgebreide versie van de geschiedenis van de Orde der Verdraagzamen vindt u in de lezing:

De (voor)geschiedenis van de Orde der Verdraagzamen

Gehouden tijdens een Algemene Ledenvergadering in 2007 door de oud-voorzitter Dic Sonneveld.