ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

6. Inwijding

Al in de oudste beschavingen bestonden inwijdingsscholen; Egypte, Mesopetanië, Griekenland, China. 
Via rituelen en zintuigelijke belevingen werden de studenten op het spoor gezet van een groter kosmisch geheel met krachten die voor hen een levend contact waren. De inwijdingsscholen waren veelal besloten en geheim, aangezien men ze vaak als een gevaar voor de heersende macht zagen. In de huidige tijd kunnen de wegen naar inwijding gelukkig veel toegankelijker zijn.

 

Geestelijke inwijding in deze moderne tijd

Datum
6-9-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > Hilversum 1976-1977
Pdf tekst
Inhoud