ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Rondom de ODV

In deze rubriek vindt u artikelen die over de ODV in tijdschriften zijn verschenen: Bres, Paravisie en De Post. Simon Vinkenoog had toendertijd een rubriek in Bres, waarin hij boeken besprak, maar ook nieuwe trends op esoterisch gebied. Zo bezocht hij regelmatig bijeenkomsten van de ODV waarvan hij uitvoerig verslag deed in bovengenoemd tijdschrift. Hij is lid geworden van de Vereniging ODV en dat is hij tot zijn dood gebleven. 

Het schriftelijk verslag van een radio-uitzending van de VPRO geeft een (ingekorte) sessie weer met een inleidend commentaar.

In het Vocabularium worden termen uitgelegd die in de lezingen vaak voorkomen.

 

 

kandelaar 3