ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Ledensite

Dit gedeelte van de website is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging Orde der Verdraagzamen. 

Op de ledensite staat extra informatie met originele publicaties, meerdere lezingen door en over Karel van der Nagel, evenals de verslagen van de vergaderingen door de jaren heen en alle uitgebrachte nieuwsbrieven van de vereniging.

In een apart bibliotheekgedeelte kunt u verslagen vinden van de besloten geestelijke studiekringen, zoals de Groot Geestelijke Scholing, Filosofieën van het Goddelijke en de Inwijdingsschool. 

Op de ledensite is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een forum, bedoeld als communicatie voor de leden onderling en met het bestuur.

Wilt u lid worden?

Kijk voor verdere gegevens op lidmaatschap