Historische Kalender

Historische kalender  Gepubliceerd

In deze kalender zijn alle bijeenkomsten vermeld, waarvan verslagen of geluidsopnamen bij de vereniging bewaard zijn gebleven (of later zijn verkregen) en gearchiveerd, met uitzondering van een aantal ongedateerde verslagen of delen daarvan, die (nog) niet op basis van andere gegevens te dateren zijn.