ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Artikelen rondom de ODV

Artikel 1962 - Weekblad 'De Post'  Gepubliceerd

Een artikel uit het weekblad 'De Post' over de Orde in Antwerpen

Artikel 1963 - Weekblad 'Mens en Maatschappij'  Gepubliceerd

Spiritistische Sociologie - een artikel uit 'Mens en Maatschappij' - Vol 38-Nr.5-1963 

Artikel 1973 - Bres  Gepubliceerd

Artikel Simon Vinkenoog

Artikel 1973 - VPRO uitzending  Gepubliceerd

Letterlijk verslag van een VPRO uitzending - 16 november 1973

Artikel 1987 - Paravisie  Gepubliceerd

Interview Simon Vinkenoog - januari 1987

Artikel 1992- Bres  Gepubliceerd

Telefoonlijn met het onbekende - Interview door Dick Sinnige

ODV 1970 - Vocabularium  Gepubliceerd

Enkele termen, die in de geest nogal belangrijk zijn en veel in de betogen plegen voor te komen