ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Artikelen rondom de ODV

1962 - Weekblad 'De Post'  Gepubliceerd

Een artikel uit het weekblad 'De Post' over de Orde in Antwerpen

1963 - Weekblad 'Mens en Maatschappij'  Gepubliceerd

Spiritistische Sociologie - een artikel uit 'Mens en Maatschappij' - Vol 38-Nr.5-1963 

1970 - Vocabularium  Gepubliceerd

Enkele termen, die in de geest nogal belangrijk zijn en veel in de betogen plegen voor te komen

1973 - VPRO uitzending  Gepubliceerd

Letterlijk verslag van een VPRO uitzending - 16 november 1973

1987 - Paravisie  Gepubliceerd

Interview Simon Vinkenoog - januari 1987

1992- Bres  Gepubliceerd

Telefoonlijn met het onbekende - Interview door Dick Sinnige

2000 - Bres door Paul Klaui  Gepubliceerd

'Sleutels tot de Wereld van Licht'