ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Karel van der Nagel

ODV foto Karel jong

Karel oud

 

 

 11 februari 1919 - 4 juni 1997

 

Dieptrance medium

Karel van der Nagel was een zeer betrouwbaar dieptrance medium. Vele verschillende entiteiten uit de geestelijke wereld hebben zich via hem gemanifesteerd. Alles stond onder de Geestelijke Leiding van de Orde, die jaarlijks de thema's en de onderwerpen voor de cursussen en een deel van de lezingen in overleg met het bestuur van de vereniging opstelde. Naast zijn werk als medium heeft Karel zeer veel van de in Den Haag opgenomen seances zelf uitgetypt, met name 'De Stem van Gene Zijde'.

kandelaar 1

In Den Haag werden bij de bijeenkomsten kandelaars gebruikt om het begin van de seance te markeren. Zodra de kaarsen waren aangestoken werd er een moment van stilte verzocht om het medium de gelegenheid te geven in trance te gaan. De kandelaars waren speciaal ontworpen voor de ODV.

Karel van der Nagel heeft een autobiografisch werk geschreven, waarin hij zijn ontwikkeling als medium beschrijft. 

In 'Rondom de ODV' kunt u ook enkele artikelen uit tijdschriften vinden die zijn werk beschrijven.

Meer artikelen vindt u op de ledensite o.a.:

Een aantal brochures, die door Karel van der Nagel zelf geschreven zijn, zijn alleen op de Ledensite te vinden o.a.: 

'Uit de Werkplaats van de Magiër' en 'Uittredingen'.

Andere brochures zijn samengesteld uit de columns die hij in de loop van de jaren voor het ODV nieuwsblad schreef.

Marnix Holwerda, bestuurslid van de ODV, heeft vier maal een interview met Karel van der Nagel gehouden, waarvan zowel een schriftelijke weergave als een mp3 geluidsversie beschikbaar zijn.

De toenmalige voorzitter dhr. D. Sonneveld heeft een 'In Memoriam' uitgesproken ter gelegenheid van de crematie van Karel van der Nagel op 9 juni 1997.