ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Deze website omvat een zeer uitgebreide esoterisch-magische bibliotheek van meer dan 4300 mediamiek ontvangen lezingen en cursussen.

Openbare en besloten groepen

Het niveau van de bijeenkomsten hing af van de mate van verworven kennis, de onderlinge afstemming van de deelnemers en de constante van een vaste groep. Globaal kun je zeggen dat de openbare lezingen met hun wisselend publiek en diversiteit aan onderwerpen, een algemenere inslag hadden dan de besloten groepen, die uit een vaste kern van deelnemers bestond en dieper op de materie konden ingaan. Met name de cursussen maakten een diepgaande behandeling en discussie mogelijk van de esoterische en magische onderwerpen met vaak praktische toepassingen in eigen leven.
Verder kunt u hier ook de besloten Steravonden vinden die jaarlijks tot 1989 gehouden werden.
Ook de Wessac-bijeenkomsten, die jaarlijks werden gehouden in mei en een hoogtepunt vormden in geestelijke activiteit, zijn nu opgenomen in de Lezingenreeks.

Jaargang

Let op: de jaarkalender van de vereniging liep van september tot juli. In augustus lagen de ODV activiteiten stil. Dit betekent dat een jaargang twee jaartallen bevat, wat wellicht verwarring kan opleveren, vooral bij de cursussen! Ook bestond er vaak een verschil in datum tussen het moment van daadwerkelijk gegeven lezing/cursus en publicatie. Meer hierover kunt u lezen in de Historische Kalender.

Opzet

Een lezing of cursus kan bestaan uit een gecorrigeerde versie en een fotokopie van het origineel. Tevens is er van veel bestanden een geluidsopname (mp3) beschikbaar. Een enkele keer is de genoemde lezing nog niet aanwezig in de bibliotheek en kan dan niet aangeklikt worden. Hier wordt aan gewerkt. 
In de inhoudsopgave kun je de titels van de behandelde onderwerpen vinden.