ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

De Stem van Gene Zijde zijn de verslagen van de vrijdagavondbijeenkomsten in Den Haag. 
Stem van Gene Zijde is onderverdeeld in vier subclusters.

Een kanttekening bij de data
Voor de Stem van Gene Zijde geldt dat van 3 september 1965 t/m eind december 1978 de datum die boven het verslag staat vermeld, niet de datum is waarop de bijeenkomst werd gehouden, maar de datum van publicatie. 

Dit was nodig om voor de verzending in aanmerking te komen voor het goedkope kranten- en tijdschriftenposttarief. De datum waarop de bijeenkomst had plaatsgevonden, meestal een week eerder, is in dat geval meestal wel vermeld aan het einde van het verslag.