ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Dit cluster van lezingen wordt gevormd door de zogenaamde Rientjes-verslagen, genoemd naar de kopieerinrichting van de Fam. Rientjes waar de lezingen vermenigvuldigd werden. Deze lezingen werden gehouden tussen 1952 en 1955. Het waren de voorlopers van de latere Stem van Gene Zijde (Stem van Gene Zijde III). Elke jaargang bestaat uit ongeveer 40 tot 55 lezingen.

  Indexlijst Stem van Gene Zijde II